Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Wśród naszych klientów są spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, organizacje pożytku publicznego zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i szczegółowymi rozporządzeniami, a także książki przychodów i rozchodów.

W ramach bieżącej obsługi księgowej oferujemy:

 • usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności w Polsce (w tym dla obcokrajowców i firm z kapitałem zagranicznym), obejmujące czynności zgłoszeniowe i aktualizacyjne;
 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz wymaganych raportów statystycznych;
 • sporządzanie raportów i analiz dla zarządu;
 • sporządzanie raportów konsolidacyjnych oraz sprawozdań zgodnych ze standardami przyjętymi przez Klienta;
 • pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowych.

Oferujemy również szereg usług wspomagających funkcjonowanie wewnętrznych działów księgowości i controllingu:

 • wprowadzenie systemu księgowości zarządczej;
 • wprowadzenie systemu kontroli wewnętrznej;
 • pomoc w wyborze i wdrożeniu systemu księgowego,
 • przeglądy dokumentacji księgowej,
 • przeglądy procedur księgowych,
 • pomoc i współpraca z działami controllingu klienta,

Usługi w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego:

 • doraźna pomoc dla pracowników działów księgowości (pogotowie księgowe),
 • stały nadzór nad księgowością prowadzoną przez Klientów połączony w cyklicznym raportowaniem na rzecz zarządu lub innych osób uprawnionych,
 • specjalistyczne szkolenia dla pracowników działów księgowości i controllingu.