Bieżące rozliczenia podatkowe, obsługa płacowo-kadrowa

Outsourcing spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw często zwiększa ich efektywność.
Zlecenie kalkulacji wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw pracowniczych specjalistom z zewnątrz, pozwoli firmie na skoncentrowanie się na jej podstawowej działalności, przynosząc wymierne korzyści finansowe oraz gwarantując całkowite uszczelnienie obiegu informacji o wynagrodzeniach i nie ujawnianie ich wewnątrz firmy.

Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.

W ramach tego segmentu usług oferujemy:
Sporządzanie deklaracji podatkowych, a w szczególności:

 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego podatku VAT oraz innych podatków;
 • przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych, informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych;

Obsługa kadrowo-płacowa i doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym:

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i rejestracji pracodawcy i pracowników do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych;
 • prowadzenie bazy danych osobowych pracowników oraz przygotowywanie danych dla systemów informatycznych Klienta;
 • przygotowanie list płac w pełnym zakresie zdefiniowanym przez zakładowy regulamin wynagradzania i przepisy prawa;
 • obsługa i asystowanie podczas kontroli ZUS;
 • przygotowanie dokumentacji i rozliczanie świadczeń dla pracowników pracujących za granicą i osób zagranicznych w Polsce (podróże służbowe, oddelegowanie);
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia, o dzieło);
 • sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA) oraz wszystkich rodzajów deklaracji ZUS;
 • sporządzanie deklaracji dla celów GUS;
 • zarządzanie dokumentacją kadrową.