Misja i wartości

„Kompetencja” Sp. z o.o. jest firmą specjalistów-praktyków w zakresie rachunkowości świadczącą wysokiej jakości usługi finansowo-księgowe i doradcze dla dobra Klientów i w zgodzie z interesem publicznym oraz etyką zawodową. Zawsze jesteśmy zaangażowani a klientom staramy się zapewnić optymalną równowagę między efektywnością a bezpieczeństwem ich działania.

O firmie

„Kompetencja Sp. z o. o.” powstała w 2003 r. na bazie doświadczeń aktualnych członków Zarządu, którzy od 1994 r. prowadzili działalność o tym samym profilu w formie działalności gospodarczej osób fizycznych.

Spółka została wpisana do KRS pod numerem 0000163706„Kompetencja Sp. z o. o.” została zarejestrowana w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3237.

Firma od tego czasu znacząco się rozwinęła, przenosząc się w 2014 r. do nowej, większej siedziby w centrum Warszawy. Od 2012 r. w ramach Eunite Poland Sp. z o.o uzupełniła swoje usługi o komponent doradztwa biznesowego i prawnego. Obecnie firmy te tworzą Grupę Kompetencja, która świadczy pełny zakres usług w zakresie obsługi biznesu.

W 2016 r. staliśmy się członkiem Polsko-Niderlandzkiej Izby Handlowej, co było odzwierciedleniem struktury obsługiwanych firm – w dużej części inwestorów zagranicznych, z czego 50% z Niderlandów. Ogółem grupa obsługuje ponad 100 podmiotów, oprócz firm holenderskich są to firmy polskie, włoskie, belgijskie, szwajcarskie, niemieckie, skandynawskie i amerykańskie. Obsługujemy zarówno podmioty należące do dużych międzynarodowych grup kapitałowych, których jednostki dominujące są notowane na parkietach całego świata, podmioty niezależne średniej wielkości, jak i mikroprzedsiębiorstwa rodzinne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Nasi najstarsi Klienci współpracują z nami od wczesnych lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Zapewniamy pełną poufność danych w zakresie wszystkich świadczonych przez nas usług zgodne z prawem realizowanie obowiązków w zakresie, w jakim występujemy jako administrator lub procesor danych. Cała grupa wprowadziła i stosuje rozwiązania wymagane przez RODO (rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych).

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (numer wpisu w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów : 3237) oraz do obsługi finansowo - księgowej przedsiębiorstw Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej związanej z poszczególnymi rodzajami prowadzonej przez nas działalności.

Naszym atutem jest możliwość prowadzenia pełnej obsługi finansowo-księgowej po angielsku i po włosku, jak również wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z kapitałem zagranicznym, należących do grup kapitałowych.

Zarząd i zespół

Agnieszka Ostaszewicz
Prezes Zarządu

Biegły rewident od 2000 r. roku (nr ewidencyjny uprawnień na liście biegłych rewidentów 9555), Certyfikat CIMA od listopada 2010. W latach 2000-2007 Dyrektor ds. Współpracy z Zagranicą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 1999-2007 tłumacz i weryfikator oficjalnego polskiego wydania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, oraz współautorka Standardu Rzeczoznawców Majątkowych „Wycena dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości”. W latach 2006-2008 Członek Zarządu i Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Brukseli (www.efaa.com). Członek dwóch kadencji (od 2007 r.) Rady Konsultacyjnej Komitetu ds. Edukacji Profesjonalnych Księgowych przy Międzynarodowej Federacji Księgowych (www.ifac.org). Od 2008 do 2010 r. Członek Zarządu Stowarzyszenia XBRL Polska.

Wiesława Korzeniewska
Wice-Prezes Zarządu

wieloletni główny księgowy i dyrektor Zarządu Głównego Biura Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (www.skwp.pl). Członek Rad Nadzorczych firm świadczących usługi rachunkowe i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych i świadczenia usług doradztwa podatkowego (numer uprawnień 5888/97). Mentor i przewodnik zawodowy pracowników „Kompetencji”.

Tomasz Ostaszewicz
Prezes Zarządu Eunite Poland

Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Państwowej, w latach 2005-2017 urzędnik państwowy, Dyrektor i Z-ca Dyrektora Departamentów w Ministerstwie Gospodarki zajmujących się polityką handlową, współpracą międzynarodową, obsługą inwestycji zagranicznych i sprawami europejskimi.

Współpraca

Stale współpracujemy z dwiema zagranicznymi kancelariami rachunkowo-audytorskimi działającymi w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Realizujemy wspólne projekty edukacyjne, szkoleniowe i z zakresu audytu wewnętrznego oraz kontroli jakości z Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa Sp. z o.o.

Pracuj razem na nami

 

Praktyki i staże

Uważamy, że warto dzielić się doświadczeniem również z osobami, które znajdują się na początku kariery zawodowej. Nasz program kilkumiesięcznych praktyk pozwala na zapoznanie się z prowadzoną przez nas działalnością i umożliwia zdobycie nowych kompetencji i umiejętności w księgowości oraz audycie. Stwarzamy szansę obywania praktyki w elastycznym układzie godzinowym, co pozwala na łączenie praktyk z inną działalnością bądź dalszą edukacją. Nie stawiamy rygorystycznych wymogów w zakresie doświadczenia i wykształcenia, lecz preferujemy osoby o zdolnościach analitycznych, posiadające już podstawową wiedzę ekonomiczną i komunikacyjną znajomość angielskiego lub włoskiego.

Osoby zainteresowane pracą w „Kompetencji” Sp. z o.o. prosimy o kontakt email: biuro@kompetencja.pl z dopiskiem „PRAKTYKI”.

Szukamy księgowych

Zachęcamy do współpracy księgowych, specjalistów ds. kadr i płac, biegłych rewidentów i doradców podatkowych. Znajomość języka angielskiego, holenderskiego lub włoskiego będzie dla nas ważnym atutem.

Osoby zainteresowane pracą w „Kompetencji” Sp. z o.o. prosimy o kontakt email: biuro@kompetencja.pl z dopiskiem „REKRUTACJA”.

Narzędzia i technologia

W naszej działalności korzystamy z szeregu narzędzi i aplikacji. Z powodzeniem pracujemy na aplikacjach firm Symfonia, RAKS, Enova, Navision, SAP, Hyperion Financial Management a także innych wskazanych przez klienta.

Dane naszych klientów zabezpieczone są nowoczesną kopią zapasową a kopie zapasowe przechowywane są w kilku lokalizacjach aby zniwelować ryzyko utraty danych.