Tworzenie i rejestracja siedziby Spółek

Zajmujemy się kompleksowym tworzeniem spółki – od przygotowania projektu umowy spółki, wystąpieniem w imieniu pełnomocnika do otwarcia spółki, przygotowaniem dokumentacji niezbędnej w celu przedłożenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Obsługujemy również tryb przyspieszonej rejestracji, w kontakcie z Urzędem Skarbowym i Głównym Urzędem Statystycznym, Każda Spółka ma obowiązek posiadania fizycznego adresu dla swojej działalności i Eunite Poland Sp. z o. o. zapewnia adres siedziby dla spółek w swoim biurze i obsługę administracyjną.


Przedstawicielstwo handlowe

Eunite Poland Sp. z o.o. nie tylko świadczy usługi dotyczące lokalizacji spółki Klienta, ale także możemy występować w roli przedstawiciela danej firmy na terenie kraju. W ten sposób nasi klienci mają pewność specjalistycznej obsługi, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów stałych, na rzecz elastyczności.


Reprezentowanie firmy

Poza zapewnieniem przedstawicielstwa handlowego, istnieje możliwość reprezentowania Zarządu Spółki, szczególnie w przypadku kiedy Zarząd na stałe przebywa poza granicami kraju. Reprezentacja może być czasowa, oraz stała w zależności od potrzeb Klienta. Oferujemy kontakt z firmami i wsparcie przy zawieraniu i zmianach umów, organizację polis ubezpieczeniowych w oparciu o potrzeby klienta. Posiadamy doświadczenie w obsłudze spółek transportowych, i przygotowujemy wnioski dot. rejestracji, wyrejestrowywania pojazdów w Urzędzie Miasta, organizacji zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na terenie Polski, licencji transportowych, jak i kontakt z firmami leasingowymi i wsparcie przy zawieraniu, zmianach tychże umów.


Usługi rekrutacyjne

Kiedy Spółka zdecyduje się uruchomić pełną działalność na terenie wybranego kraju, Eunite Poland Sp. z o.o. świadczy usługi agencji pracy i może przeprowadzić rekrutację i znaleźć idealnych pracowników na podstawie oczekiwań Klienta.


Usługi dotyczące zatrudnienia

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem akt pracowniczych, od tworzenia umów o pracę i zlecenie, przygotowanie aneksów do umów o pracę i zapewnianiu pełnej dokumentacji zgodnej z wymogami Kodeksu Pracy i rozporządzeniem RODO o ochronie danych osobowych, jak również pomoc w tworzeniu Regulaminów Pracy, Regulaminu Wynagradzania i uchwał dotyczących kwestii rozliczeń z Pracownikami.


Dokumenty prawne

Dla naszych klientów przygotowujemy umowy pożyczek, umowy najmu, porozumień o współpracy i inne, jak również przygotowujemy niezbędną dokumentację odnośnie uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz uchwał Zarządu oraz dostarczenia jej do odpowiednich urzędów, takich jak KRS i Urząd Skarbowy, prowadzimy listy uchwał.


Raportowanie i kontakt z administracją państwową

Przygotowywanie i składanie dokumentacji w zakresie opłaty środowiskowej i produktowej; tworzenie pism do Urzędów – w tym organizowanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach; pośredniczenie w kontakcie z podwykonawcami w zakresie wskazanym przez klienta (m.in.audytorzy); wsparcie w zakresie sciągania długów (włączając przygotowanie przedsądowych wezwań do zapłaty przez radcę prawnego).