Badania i przeglądy sprawozdań finansowych i inne usługi atestacyjne

Zlecenie badania sprawozdania finansowego realizowane jest zawsze przez zespół pod kierunkiem doświadczonego biegłego rewidenta.

Nasze podejście do badania sprawozdań finansowych zostało opracowane w taki sposób, aby dostosować się do specyfiki działalności Klienta do konkretnych wymagań stosowanej przez niego sprawozdawczości finansowej.

Więcej


Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Wśród naszych klientów są spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, organizacje pożytku publicznego zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i szczegółowymi rozporządzeniami, a także książki przychodów i rozchodów.

Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.

Więcej


Doradztwo finansowo-księgowe

• doradztwo w zakresie interpretacji oraz zastosowania wymogów rachunkowych i sprawozdawczych;
• dostosowywanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami do MSSF,

Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.

Więcej


Bieżące rozliczenia podatkowe, obsługa płacowo-kadrowa

Outsourcing spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw często zwiększa ich efektywność.
Zlecenie kalkulacji wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw pracowniczych specjalistom z zewnątrz, pozwoli firmie na skoncentrowanie się na jej podstawowej działalności, przynosząc wymierne korzyści finansowe oraz gwarantując całkowite uszczelnienie obiegu informacji o wynagrodzeniach i nieujawnianie ich wewnątrz firmy.

Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.

Więcej


Doradztwo podatkowe

Oprócz bieżącej obsługi podatkowej w zakresie sprawozdawczości podatkowej oferujemy szereg usług komplementarnych które obejmują dokumentacje, opinie, analizy, audyty, prowadzenie postępowań oraz opracowywanie planów działalności firmy w oparciu o optymalne wykorzystanie istniejącego prawa i wskazywanie szans optymalizacji rozwiązań podatkowych i formalno-prawnych.

Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.

Więcej