Doradztwo finansowo-księgowe

Usługi doradcze wychodzące poza proste prowadzenie ksiąg, np.:

  • doradztwo w zakresie interpretacji oraz zastosowania wymogów rachunkowych i sprawozdawczych;
  • dostosowywanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami do MSSF,

Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.

Inne przykłady usług doradztwa finansowo-księgowego:

  • wsparcie w zakresie ustalania i aktualizacji polityki rachunkowości
  • opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów;
  • wsparcie przy projektowaniu procesów księgowych;
  • szkolenia pracowników.