Doradztwo podatkowe

Oprócz bieżącej obsługi podatkowej w zakresie sprawozdawczości podatkowej oferujemy szereg usług komplementarnych które obejmują dokumentacje, opinie, analizy, audyty, prowadzenie postępowań oraz opracowywanie planów działalności firmy w oparciu o optymalne wykorzystanie istniejącego prawa i wskazywanie szans optymalizacji rozwiązań podatkowych i formalno-prawnych.

Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.

Nasze przykładowe usługi w tym obszarze to:

  • sporządzanie szczególnej dokumentacji podatkowej;
  • dokumentację dla celów cen transferowych (także w języku angielskim i włoskim, we współpracy z doradcami jednostek zależnych lub dominujących);
  • specjalistyczne opinie podatkowe;
  • analizę poprawności stosowania prawa podatkowego;
  • audyty i due dilligence podatkowe;
  • postępowania podatkowe i sądowo administracyjne, rozwiązywanie bieżących problemów z zakresu prawa podatkowego.