Badania i przeglądy sprawozdań finansowych i inne usługi atestacyjne

Zlecenie badania sprawozdania finansowego realizowane jest zawsze przez zespół pod kierunkiem doświadczonego biegłego rewidenta. Wszystkie raporty i sprawozdania dla klientów mogą być sporządzane w języku angielskim lub włoskim.
Nasze podejście do badania sprawozdań finansowych zostało opracowane w taki sposób, aby dostosować się do specyfiki działalności Klienta do konkretnych wymagań stosowanej przez niego sprawozdawczości finansowej.

Oferujemy również inne usługi o charakterze atestacyjnym, w szczególności:

  • badania pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF;
  • badania due dilligence;
  • ekspertyzy sądowe, które klient może wykorzystać w postępowaniu dowodowym przed sądami powszechnymi;
  • opiniowanie wyceny udziałów i wyceny akcji w spółkach kapitałowych;
  • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej;
  • wyceny akcji;
  • badanie wkładów niepieniężnych;
  • badanie planów łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych.

Ponadto świadczymy inne usługi atestacyjne w ramach szczegółowych procedur uzgodnionych z Klientami.