Współpraca

Jesteśmy przekonani, że o jakości usług świadczy nie tylko przyjęta metodologia działania firmy, ale również, a może przede wszystkim, ludzie.

Stanowimy kilkunastoosobowy zespół skupiający osoby o różnych profilach akademickich i zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym,. Nasi pracownicy legitymują się co najmniej magisterskim wykształceniem kierunkowym (rachunkowość i finanse, audyt wewnętrzny). Jesteśmy dumni z rekordowo niskiego wskaźnika rotacji. Nasi pracownicy wiążą się z nami a tym samym z naszymi Klientami- na długie lata.

Nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje na kursach tematycznych, studiach podyplomowych i w ramach międzynarodowych kwalifikacji w zakresie zarządzania CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants oraz audytu wewnętrznego.

Wszyscy nasi pracownicy merytoryczni zostali przeszkoleni w zakresie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
Posiadamy młodą i dynamiczną kadrę personelu pomocniczego oraz ściśle współpracujemy z prawnikami, doradcami podatkowymi specjalizującymi się w wybranych dziedzinach prawa gospodarczego oraz rzeczoznawcami.

Nasza kultura pracy opiera się na współdziałaniu, promujemy wzajemny szacunek, otwartą wymianę poglądów i stały rozwój zawodowy i osobisty.

Zarząd i zespół

Agnieszka Ostaszewicz
Prezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów w dziedzinie rachunkowości i finansów jak również audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej. Biegły rewident od 2000 r. rok (nr ewidencyjny uprawnień na liście biegłych rewidentów 9555), CIMA certificate holder od listopada 2010. W latach 2000-2003 redaktor Biuletynu Krajowej Rady Firm Audytorskich wydawanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, z którym była związana od 1996 r. do 2007 r. pełniąc między innymi funkcję Dyrektora ds. Współpracy z Zagranicą. W latach 1999-2007 tłumacz i weryfikator oficjalnego polskiego wydania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Członek dwóch kadencji Komitetu Standardów Rachunkowości działającego przy Ministrze Finansów (lata 2002-2005) i współautor Standardu Rzeczoznawców Majątkowych „Wycena dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości”. Członek Zarządu (2006-2007), oraz były Sekretarz Generalny i Doradca Techniczny (2007-2008) Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Brukseli (www.efaa.com). Członek dwóch kadencji (od 2007 r.) Rady Konsultacyjnej Komitetu ds. Edukacji Profesjonalnych Księgowych przy Międzynarodowej Federacji Księgowych (www.ifac.org). Od 2008 do 2010 r. Członek Zarządu „Stowarzyszenia XBRL Polska (www.xbrl.org/pl).

Wiesława Korzeniewska
Wice-Prezes Zarządu

Wieloletni główny księgowy i dyrektor Zarządu Głównego Biura Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (www.skwp.pl). Członek Rad Nadzorczych firm świadczących usługi rachunkowe i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych i świadczenia usług doradztwa podatkowego (numer uprawnień 5888/97). Mentor i przewodnik zawodowy pracowników „Kompetencji”.

Kelly Richardson

Board Member

Sarah Andrews

Board Member

Daniel Richardson

Board Member & Cofunder

Jessy James

Investor