Narzędzia i technologia

Do realizacji naszych usług korzystamy z odpowiedniego oprogramowania. Do najpowszechniej stosowanych przez nas narzędzi należą następujące programy: Symfonia, RAKS, Enova, Navision, Hyperion Financial Management, a także wyspecjalizowane programy audytorskie.

Jesteśmy jednak przygotowani na stosowanie oprogramowania wskazanego przez Klienta.

Zasadniczo korzystamy z systemów e-deklaracji, gdyż rozwiązanie to jest wygodne dla Klientów. Na życzenie Klientów stosujemy jednak również tradycyjny obieg papierowy.

Stwarzamy możliwość dostępu do danych on-line.

Gwarantujemy rygorystyczny podział ról i definicję dostępów umożliwiającą pełne odtworzenie ścieżki rewizyjnej oraz niezawodny, codzienny, pełny back up danych.