Nasze metody pracy

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, wypracowujemy najkorzystniejsze sposoby współpracy, które uwzględniają wymagania, specyfikę działalności, realia biznesowe i organizacyjne Klientów.

Stosujemy interaktywne metody współpracy z Klientami, które pozwalają na wskazywanie  ewentualnych zagrożeń, rozpoznawanie ryzyka potencjalnie wpływającego na przyszłą kondycję finansową podmiotu i jego dalszą działalność gospodarczą, jak również na sygnalizowanie możliwości optymalizacji podatkowej i finansowej.

Każdy z Klientów otaczany jest opieką jednego z pracowników, który we współpracy z pozostałymi członkami zespołu, koordynuje wszystkie usługi na rzecz danego podmiotu.

Każdy z naszych pracowników pracuje pod bezpośrednim nadzorem bardziej doświadczonego kolegi, co stanowi istotny element wewnętrznej kontroli jakości w ramach naszej firmy.

Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach polskich i międzynarodowych. W naszej pracy, poza obowiązującymi polskimi przepisami prawa, aktywnie wykorzystujemy źródła regulacji europejskich oraz międzynarodowych, między innymi:

  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards)
  • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements)
  • Przewodnik po stosowaniu Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w audytach Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-sized Entities)
  • Przewodnik Kontroli Jakości Małych i Średnich Firm Księgowych (Guide to Quality Control for Small and Medium Sized Practices) wydany przez Międzynarodową Federację Księgowych
  • Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych, IFAC (Code of Ethics for Professional Accountants).


Zapewniamy pełną poufność danych w zakresie wszystkich świadczonych przez nas usług oraz zgodne z prawem realizowanie obowiązków w zakresie, w jakim występujemy jako administrator danych.

W razie zaistnienia takiej potrzeby, odbieramy dokumenty z siedziby Klienta.