O nas

„Kompetencja Sp. z o. o.” powstała w 2003 r. na bazie doświadczeń aktualnych członków Zarządu, którzy od 1994 r. prowadziły działalność o tym samym profilu w formie działalności gospodarczej osób fizycznych.

Spółka została wpisana do KRS pod numerem 0000163706.
„Kompetencja Sp. z o. o.” została zarejestrowana w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3237.

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz do obsługi finansowo - księgowej przedsiębiorstw Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej związanej z poszczególnymi rodzajami prowadzonej przez nas działalności.

Dotychczasowe doświadczenia i stały rozwój pozwalają nam na ciągłe poszerzanie zakresu świadczonych usług oraz optymalizację działań. Jesteśmy przekonani, że nasze usługi pomagają naszym Klientom w umacnianiu ich wiarygodności wobec regulatorów, instytucji finansowych i partnerów biznesowych.

Naszym atutem jest możliwość prowadzenia pełnej obsługi finansowo-księgowej po angielsku i po włosku, jak również wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z kapitałem zagranicznym, należących do grup kapitałowych.

Do grona naszych klientów należą podmioty działające w branży usługowej, handlowej i produkcyjnej. Obsługujemy ponadto przedstawicielstwa, fundacje, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia  pożytku publicznego. Struktura własnościowa naszych klientów obejmuje zarówno podmioty polskie, jak również z kapitałem angielskim, włoskim, francuskim, holenderskim, fińskim, niemieckim, luksemburskim i amerykańskim.

Posiadamy polisę ubezpieczeniową zapewniającą ochronę stosowną do zakresu realizowanych przez nas świadczeń.